Elektrotechniek in de Industrie

De steeds verdergaande automatisering van industriële processen vraagt om hoogwaardige producten en systemen. Specifieke technieken die worden toegepast in industriële installaties:

  • Computertechniek
  • Energietechniek (elektriciteitsopwekking, elektrische distributienetwerken, elektrische circuits)
  • Meettechniek (sensoren)
  • Meet- en regeltechniek (elektronische, pneumatische, mechanische en hydraulische regelaars, procesautomatisering)
  • Elektromechanica (elektromotoren en elektromagneten)
  • Data/telecomtechniek

Vormen van procesautomatisering

  • Process control system (PCS)
  • Distributed control system (DCS)
  • Programmable logic control (PLC)
  • Supervisory control and data acquisition (SCADA)

© Fit2page 2024