Elektrotechniek in Infrastucturele projecten

Een goed functionerend infrastructureel netwerk is onmisbaar voor onze economie. Mensen en goederen moeten zich snel en veilig kunnen verplaatsen. We richten ons op ontwerp, aanleg, inspectie, beheer en onderhoud van onder andere wegen, bruggen, tunnels, viaducten, aquaducten en ecoducten.

De specialisten op het gebied van infrastructuur leveren een totaalpakket; van studie, ontwerp, contracten en  realisatie tot beheer en onderhoud van wegen en snelwegen. Naast het verkeerskundig en wegenbouwkundig ontwerp verzorgen ze de vergunningen en maken ze verleggingsplannen voor kabels en leidingen.

Kunstwerken

Door middel van kunstwerken worden vervoer- en waterstromen over elkaar geleid, zodat een complexe verkeer- en waterinfrastructuur mogelijk is. Civieltechnische kunstwerken zijn dan ook belangrijke verbindingen om een gebied goed te laten functioneren en bereikbaarheid te garanderen. De specialist geeft advies op het gebied van de ontwikkeling en instandhouding van kunstwerken. Met als resultaat functionele, veilige, esthetische en duurzame constructies.

Specifieke expertise in de infrastructurele sector
 • Kunstwerken;
 • Aquaducten;
 • Bruggen;
 • Inspectie;
 • Omgevingsmanagement;
 • Ondergronds bouwen;
 • Tunnels;
 • Viaducten;
 • Weg ontwerp;
 • Weg inspectie;
 • Ecoducten.

© Fit2page 2024